odšteje kredit

0
892

Če pogledate danes v banke, imajo obsežno strukturo. Oddelki ali hčerinske družbe za kreditno financiranje, za vrednostne papirje ali za nepremičnine. Zdaj je možno, da ti oddelki ali hčerinska podjetja potrebujejo posojilo, na primer za predfinanciranje projektov. S pravnega vidika lahko banka odobri kredite svojim službam in hčerkama, katerih celotno ime je tukaj odšteje kredit, To se imenuje tudi odbitek kreditov v finančnem svetu.

To je odbitna posojila

Kredit za odbitke je poseben obrazec za posojila. Če banka danes dana posojilu dana posojilo, se znesek posojila odšteje od sredstev banke in nima učinka na posojilo Kapital ali v bilanci stanja banke. To se razlikuje v primeru odbitnega posojila, ker se tukaj uporabljajo stroga pravila glede izvora denarja in rezervacije. Na primer, takšno posojilo mora biti financirano iz lastnega kapitala banke in ne z običajnimi sredstvi banke. Depoziti strank kot tekoča sredstva so tabu. Iz tega razloga je ta kredit tudi določen z odbitkom, saj ga je vedno treba odšteti od kapitala. Odbitje od znesek posojila seveda pomeni, da se ne zmanjša samo razpoložljivi kapital, temveč seveda tudi bilančna vsota. Kot smo že omenili, ti predpisi veljajo za naše oddelke in hčerinske družbe. To ni dokončno. V zakonu je pomembna značilnost te posebne oblike "skorajštevilen" kredit. Oseba je lahko tudi tesno vključena, na primer, če bi banka odobrila kredit članu nadzornega sveta, delničarju ali delničarju. Tudi ta posebni obrazec se lahko odobri le s posojilom in brez kreditov kot pri običajnih strankah.

Zahteve za poročanje o odbitnem posojilu

Če banka zdaj želi odobriti posojilo za odbitke bližnji osebi, oddelku ali hčerinski družbi, lahko to sporoči, vendar mora to poročati. Vsako odbitno posojilo mora poročati pri zveznem organu za finančni nadzor (BaFin). Ta obveznost po nemškem zakonu o bančništvu temelji na izvoru denarja. Kot smo že omenili, je treba takšno posojilo financirati iz lastnih sredstev banke. Toda to ne more biti problem za banko, odvisno od velikosti. Dejstvo, da banka ni tako preprosta, da ima kapital, je, da mora vsaka banka imeti najmanj lastnih sredstev. Koliko je to potrebno, je odvisno od banke in njegove velikosti. Ena stvar pa je pomembna, ko gre za opremljanje z lastnimi viri, ne smemo zamuditi. Poročanje o takem posojilu Zveznemu organu za finančni nadzor mora vsebovati vse ustrezne podatke, kot so znesek posojila, pa tudi obrestna mera za poplačilo, obdobje odplačevanja, podatke udeležencev in zavarovanje s premoženjem. Tu je majhna opomba, tudi če banka posojilo posreduje oddelku ali hčerinski družbi ali bližnji osebi, ne more pa brez zavarovanja. Tveganje neplačila takšnega posojila mora biti omejeno. Glede na višino posojila in preostali kapital lahko BaFin posreduje tudi proti posojanju, zlasti če to negativno vpliva.

Ocena: 4.5/ 5. Iz ankete 2.
Počakajte ...