Garancija pomanjkljivost

0
1051

Die Garancija pomanjkljivost je poseben obrazec za jamstva, čeprav to ne urejajo druge vrste jamstev po civilnem zakoniku. Čeprav zavarovateljno jamstvo ni zakonsko urejeno, se uporablja v bančnem sektorju in ga priznava sodna praksa, na primer Zvezno sodišče. Garant je odgovoren za a znesek posojila, če posojilojemalec ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti. In to je točno tam, kjer se normalna razlikuje porok od garancije dolga.

Obstajajo različne oblike

V primeru privzete garancije garant ne prevzame odgovornosti, dokler dajalec kredita ne izvede preklica posojilojemalca kot posojilodajalca. To je odločilno za privzeto jamstvo, ki je izključitev premoženja posojilojemalca neuspešno. V tem primeru mora izvršba vključevati vse možnosti, vključno s plačilno nesposobnostjo in uporabo vseh sredstev, ki jih je mogoče pripisati, posojilojemalcu. V tem primeru je prišlo do tako imenovane napake in tako začne veljati privzeto jamstvo. Kjer je tu treba biti previden, je to neuspešno in s tem tudi kot neuspeh tudi res, čeprav je v okviru izvrševanja mogoče nekaj doseči, vendar doseženi znesek ni zadosten. Tudi v takem primeru lahko nastane obveznost, ki se nato nato omeji na preostali znesek iz zneska dolga. To se imenuje tudi običajno jamstvo za privzeto plačilo, poleg tega obrazca je tudi posebna oblika, in sicer spremenjeno jamstvo v primeru okvare.

To je spremenjeno privzeto jamstvo

Modificirano jamstvo v primeru okvare vsebuje posebne predpise. Iz zgoraj opisanega postopka lahko pride do znatnih razlik. Tako lahko jamstvo v primeru neplačila poteka precej prej, brez katerega mora dajalec kredita celovito in dolgoročno izvršiti. Tako se dolžnikovo jamstvo za plačilo lahko začne s plačilno nesposobnostjo posojilodajalca v času 3 ali po začetku postopka zaradi insolventnosti. Tako se lahko v primeru spremenjenega zavarovanja datum plačila in s tem zagon, ki ga izda garant, začne veliko prej. Toda tu tudi izvrševanje je jedro, ki ga je treba izpolniti. Seveda so lahko tudi izključitve ali nadaljnji predpisi, na primer odprava zavarovanja s premoženjem. Kjer je treba biti previden, tudi vsaka uredba ni pravno vzdržljiva. Tako obstajajo tudi protimorumenski predpisi, kot je Zvezno sodišče v preteklosti večkrat razjasnilo v svoji sodni praksi. To vkljućuje na primer popolno opustitev izkljućitve kreditojemalca in neposredno zahtevo garanta v primeru neizpolnjevanja obveznosti. Tak predpis je samozadosten in zato nerealen. Poleg tega mora dajalec kredita vedno dokazati, da je v okviru izvršbe izvajal vse ukrepe. Če temu ni tako, je zahtevek garanta nezakonit zaradi privzete garancije. Tako kot ob običajnem zavarovanju, ne glede na to, ali gre za običajno ali spremenjeno zavarovanje, bi bilo treba prenesti pravice. Po zahtevi upnika ima garant pravni naslov proti prvotnemu posojilojemalcu v istem znesku za izvršbo v nepremičnini.

Weiterführende povezave:

Še nobene glasove.
Počakajte ...